Toreneindspelen (Ger van Perlo)

Hoofdstuk 12:

Zuivere Toren eindspelen, gelijk aantal pionnen. Dit hoofdstuk beginnen we met, zoals in mijn systematiek (oplopend aantal pionnen) gebruikelijk is, met de behandeling van het eindspel: a) toren + een pion tegen toren + een pion. Op het eerste gezichtis dit geen onderwerp voor lange en uitgebreide tactische beschouwingen, maar toch is er nog wel iets bij te vertellen. Dat doen we allereerst aan de hand van stelling H12-1. Dat geeft mij tevens de gelegenheid een stukje theorie mee te nemen en daarbij gaat het om de zogenaamde 'ladder van Lasker', een beroemde studie, die hier mooi in praktijk wordt gebracht.

Tags: